Corona

Nieuw Coronabeleid December 2021

Wij houden de informatie over de coronamaatregelen van de overheid voor scholen voor u bij en vertalen deze naar een duidelijke leidraad met verplichtend karakter. Zo weet u precies wat we van u verwachten als u, of uw kind klachten heeft, of positief getest bent. Deze situatie is in december onveranderd.

Nieuw Coronabeleid

 Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus om zich heen grijpt, ook in onze regio. De GGD is overbelast en heeft opnieuw de scholen om ondersteuning gevraagd. Leest u de brief die de GGD voor ouders/ verzorgers in dit verband heeft opgesteld. 

Op dit moment is het volgende beleid van toepassing:
 1. De leerkracht stelt de ouders/ verzorgers van de groep op de hoogte als de eerste melding een feit is.
 2. Bij drie Covid 19 besmettingen in één groep binnen zeven dagen, wordt de groep in quarantaine geplaatst.
 3. Bij de derde melding stemt de Zilveren Maan de exacte data voor de quarantaine periode met de GGD af. De ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht.
 4. Bij drie Covid 19 besmettingen in één groep in een periode langer dan zeven dagen geldt een zelftest- en thuisblijfadvies voor leerlingen/docenten met verkoudheidsklachten.
De Zilveren Maan hanteert als leidraad de beslisboom van de GGD HM en landelijke beslisboom van de AJN (Jeugdartsen Nederland en) en BOINK en RIVM.

Melden

Wij mogen vanwege de AVG coronagevallen niet (meer) registeren en hebben daarom, in tegenstelling tot vorig jaar geen coronameldnummer meer én daardoor meer moeite met het houden van overzicht. Wij zijn ouders enorm dankbaar voor hun meldingen via het Ouderportaal. Dat is overigens AVG proef, uw gegevens zijn veilig in ons Ouderportaal. Bovendien komen uw meldingen direct bij de leerkracht terecht. U stelt ons daardoor in staat snel en tijdig te communiceren. Wij hopen dat u dit vooral massaal wilt blijven doen.

Quarantaineduur 

Het kan zijn dat u op individueel niveau een afwijkend quarantaineadvies van de GGD krijgt. Voor de groep is het groepsadvies leidend. Dit houdt in dat de getroffen groep in ieder geval de vijf dagen thuis in quarantaine blijft.  Leerlingen kunnen de quarantaineduur tot 5 dagen beperken als op exact de vijfde dag een negatieve PCR test door de GGD is afgenomen. Ze kunnen dan de zesde dag weer naar school.

Gezien aankomende Omrikon golf kiest de GGD ervoor de verspreiding zoveel mogelijk af te remmen zijn de leefregels rondom een besmetting met Corona met ingang van 24 december aan te scherpen:
 • Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune personen. Dit betekent dat zowel huisgenoten als nauwe contacten, ongeacht hun immuniteit, 10 dagen in quarantaine moeten na contact met een positief getest persoon. Ook het hebben van een boostervaccinatie geeft momenteel geen uitzondering op deze regel. 
 • Er wordt voor kinderen onder de 4 jaar geen uitzondering meer gemaakt wat betreft quarantaine adviezen.
 • Daarnaast moeten positief geteste personen vanaf heden 7 dagen in isolatie, ongeacht de aanwezigheid van klachten. 

Wat doet u als uw kind eerder corona heeft gehad?

Als uw kind langer dan 8 weken de eerste ziektedag of positieve test heeft gehad, dan moet uw kind ook in quarantaine. We gaan ervan uit dat uw kind beter beschermd is tegen een nieuwe coronabesmetting, maar het is wel belangrijk om de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Als uw kind klachten krijgt die bij corona passen zoals:
 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • verhoging of koorts
 • plotseling verlies van reuken/of smaak
Maak dan meteen een testafspraak bijde GGD via 0800-1202, of coronatest.nl.
Gebruik bij klachten nooit een zelftest. 

Snottebellenbeleid is aangescherpt

Voor kinderen in het primair onderwijs geldt dat zij ook bij milde klachten (snotneuzen, enkele keren kuchen, niezen, etc.) thuisblijven en zich (laten) testen. Hier mag ook een zelftest voor gebruikt worden. Mochten ouders ervoor kiezen hun kind niet te testen, dan blijft het kind thuis tot hij of zij 24 uur klachtenvrij is. Als in deze situatie de klachten aanhouden, dan geldt dat het kind tot maximaal 7 dagen thuisblijft. Als het kind bekend is met chronische (aaneengesloten) verkoudheidsklachten of luchtwegklachten, dan mag hij of zij bij milde klachten naar school komen. Als het kind in de afgelopen 8 weken positief getest is op COVID19, dan mag hij of zij bij milde klachten naar school komen. De BOinK beslisboom is hierop weer aangepast.

Bredere inzet van zelftesten

Op advies van het OMT worden met ingang van 3 december de zelftesten breder ingezet als aanvulling op het huidige testaanbod. Het OMT heeft geadviseerd de zelftesten nu ook in te zetten bij niet-kwetsbare personen die niet ernstig ziek zijn en ook niet in aanraking komen met kwetsbare mensen. Voor leerlingen en medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs geldt dat zelftesten nu dus ook ingezet kunnen worden als u geen klachten heeft. Indien de zelftest negatief is kunnen de leerlingen en medewerkers naar school of de opvang. 

Bij klachten is het advies thuis te blijven en de zelftest de volgende dag te herhalen. Bij klachten adviseren wij u een PCR test bij de GGD af te laten nemen!

Een zelftest is niet geschikt om een quarantaine vervroegd (dag 5) te beëindigen, hiervoor moet een GGD test worden gebruikt.
Indien de uitslag van een zelftest positief is, wordt geadviseerd deze te confirmeren bij de GGD. Meer informatie wanneer wel of geen zelftest gebruikt kan worden is te vinden op de website van de rijksoverheid. 

Doe de dag 5 PCR test bij de GGD om de quarantaine periode te verkorten

Als de groep van uw kind in quarantaine moet, vragen wij u de quarantaineperiode te verkorten door na 5 dagen een pcr test te laten afnemen. Belt u dan 0800-2035 om de afspraak te maken.

Op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/video-testen-bij-kinderen staat meer informatie over testen bij kinderen.

Thuiswerkplek voor de leerling

We moeten er rekening mee houden dat, naast quarantaineperiodes per groep, er ook lockdowns, of verlengde vakanties op ons afkomen en er weer langere periodes online les gegeven zal moet worden. Wij adviseren u hierop voorbereid te zijn en een geschikte werkplek voor uw kind in te richten. Daarvoor is een computer/ laptop of tablet nodig waarop hij/zij kan inloggen onder een eigen profiel op het MicroSoft leerling account van de Zilveren Maan. 

Meer informatie

U vindt meer informatie op onderstaande sites:
Corona in gemeente nieuwkoop
Voor meer informatie over de situatie in gemeente Nieuwkoop verwijzen wij u naar het coronadashboard

Disclaimer

De regelgeving verandert voortdurend. Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk hiervan op de hoogte te blijven. Wij geven hier alleen op de voor De Zilveren Maan belangrijkste aspecten een kort overzicht op punten waarvan we merken dat er vanuit de ouders veel vragen zijn. Het doel van deze informatie is dat er geen onduidelijkheid bestaat over ons Coronabeleid en dat we een zo veilig mogelijke situatie op school creëren.
 
 

Informatie voor nieuwe ouders

Voor het eerst naar school!

Inwoners van gemeente Nieuwkoop ontvangen in het jaar dat hun kind vier wordt een brief waarin aangegeven wordt dat uw kind leerplichtig is. De keuze voor een goede school voor uw kind verdient veel aandacht.  Wij ontvangen u graag met open armen en hopen dat de vonk van  onze betrokkenheid en ons enthousiasme overslaat en  voor u aanleiding is contact met ons op te nemen. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk door open dagen te organiseren, informatieavonden en rondleidingen. In de jaarkalender vindt u de eerstvolgende bijeenkomst. Neemt u anders gewoon even contact met ons op dan informeren wij u graag. 

Komt u in Nieuwkoop of een omliggende gemeente wonen?

Het Zilveren Maan Team heet u van harte welkom! Wij begrijpen dat de keuze voor een fijne school voor uw kind een belangrijk punt is dat hoog op uw actielijstje zal staan. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten en zouden graag eraan bijdragen dat uw kind zich snel thuis voelt.